Oduu yeroo amaa tplf keessa jirtu

Oduu yeroo amaa tplf keessa jirtu

Stalag XXB Memorial

oduu yeroo amaa tplf keessa jirtu Via Dhaabasa. wayyaaneen bitamtoota abbaa garaatiif ayyaan laallattoota hedduu mindaa kafalteefii akka social media irratti Sabboontootaafii hogganoota Qabsoo oromoo arrabsaniif maqaa xureeysan eega bobbaafte bubbulee jira. Oct 05, 2016 · Posts about oromia written by oromsiis. bakka bu’ootaa hin. Gama biraan guyyaa har’aa Adoolessa 8,2016 godina lixa Shaggar magaalaa Gincii keessatti bifa qindaayaa ta’een sochiin FXG hanga ammaa itti jirtama. By Rundassa Asheetee. Jan 02, 2015 · Akkeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gamachisa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela goofta keenya Yesus Kristos, labsuu dha. January 6, 2020 January 26, 2020 Yeroo 0 Comments Abiyyi jijjiiramuun paartii ammaa kun TPLF waan qooda kana dhabsiisuuf komii Dec 11, 2019 · Gobana Biqilaatiin (Barreessaa Barruu yeroo) Sochii qabsoo Siyaasaa Oromoo keessatti babal’ina Magalaa guddaa Finfinne yookiin ‘addis Ababa’ waggoota dheeraaf shakkaa turan. Mar 05, 2016 · Yeroo har’aa sanyiin TPLF Oromiyaa keessa socho’ee dalagatuu danda’u hinjiru. Gochaa fi dubbiin afaanii garuu tokkoo moti. government for the several scores of Oromo university and high-school students massacred by the TPLF Ethiopian regime in April and May 2014 as the students were engaged in nonviolent/peaceful protests against the Addis Ababa Master Plan, a plan which aims to expand the administrative Qabsoon Oromoo yeroo kamuu caala, jabaataa fi ofi haaromsaa dhaloota bilisummaa goonfachuu fi mul'ata tokko qabu geessifatee jira. Bu’urri ADWUI warraaksa Maarkist Leenist yommuu ta’u, erga bara 1991 angoo qabatee jalqabee, garee siyaasa tokkoon biyya bulchaa ture. Jawaar murni kun ergamaa diinaa kan ABO diige fi qabsoo Oromoo laamshesse ta’uu tolchee Mihiret Amare kan dhalattee Sudaan keessatti yoo ta'un UStti guddattu ileen, amma Afrikaa keessa hojjachaa jiraachuun ishee akka gammachisu himti. Sabni keenya baay'een yeroo beelaan hubamaa jiru kanatti, mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii gara jabinaa caalattu irratti fudhachaa jira. Fakkeenya gaarii, jagnummaa dhugaa! Gara dhimma kiyaatti yoo deebinu, dhugaan jirtu akkana . labsamee jira. Nov 18, 2020 · Ministerii haajaa alaa Biritishitti itti aanaan haajaa alaa damee Afrikaa, James Duddridge ergaa torbaan kana Twitter irratti ergeen akka muddmasmuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabattu gaafate. Qorattoonni hundi yoo dhalatan durbummaa ni qabu jedhanis ni jiru. 586,824 likes · 95,678 talking about this. Dhugumaan yeroo har’aatti akka jiraachaa jirtu sitti dhaga’amaa? Baay’een keenya kun gaaffii maalii qaba jennee akka deebiisnu beekamaadha. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Amma Asoosaattan baqadhee jira. koree yeroo kan jedhamu ammajjii 20012 dhuma isaa xumuratee ummata keessaa gale. Afaan Oromoo keessatti Aadde jechuunis ta’e Obbo jechuun itti gaafatamummaafi sadarkaa manguddummaa irra namoota jiran agarsiisuuf oola jedhu. Garuu Jawar maalif akkas jedhe. Yuu Iskutiin baayʼee guddaa waan taʼeef handhuura isaa iddoo aduun jirtu yoo keenye balʼinni isaa lafa irra darbe oorbiitii juuppiterii bira gaʼa. Opdon takka akkuma diraamaaf qopheessanitti tan dhungoomfachuuf fiiydu, takka ammoo akkuma dur san intalashee godhaatnii hamashaa kijibaa irratti hidhanii deemaanii jiran. Sep 01, 2017 · Warri yeroo san carrooman, gaanfuma Afrikaa keessayyuu kan injifannoo Ameerikaa jala luucca’anii darban warra akka EPLF fi TPLF faan mirga argatanii yommuu injifatan, Jaarmiyaan keenya ABO’n sababoota hedduu dhaaf gufateera. Hiyyummaa hiddaan buqqisuuf garuu sababa hiyyummaa sanii hiddaan buqqisanii gogsuu barbaachisa. murtii mana marii. Murni faashistiin TPLF jettee of waamtu tun waggoota 26n darbaniif uummattoota biyyattii addatti ammoo Oromoo irratti xiyyeeffatee duula sanyii balleessuu raawwataa turtee fi jirtu baroota bittaa ishii kana keessa ergamtoota ishii kanneen akka OPDO. Garii isaaniitti haalli kun ‘brain cancer’ itti uumee yeroo malee addunyaa irraa godaansiseera. Argamee deeggaruuf uummata Oromoo sodaate. Maqaa OPDO tiin uummata keessa bittinfamee jira. Seenaa Home ODUU “Saatalaayitichi imalli badhaadhanaa eegalamu yeroo nuti Eertiraa keessa teenyee Harargeerraa hanga Booranaa Moyaaletti seenaa mumicha ministera itoophiyaa kan ama Dr abiyyi ahmad by Gelemso tube. TPLF qofa osoo paartileen Itoophiyaa keessa jiran hundinuu rakkoolee deebii hin argatin hedduu qabu. N. Nageenyi biyyaa, yooxiqqate lammiileen mirga Jul 30, 2018 · Wayiita qabsoon Oromoo afaan boola’aarra jirtu ta’uu himaa yeroo kanatti ammoo dammaqiinsi uummata laaffataa jiraachuusaa asumaan dubbachuun barbaada. Fincila ummataatti makamee tarkaanfii fudhatuu qaba jedhanii falman. Uummatni Oromoo warraaqsa isaa dhiigaa fi lubbuu qaalii ilmaan isaa itti gabbaree asiin gahee, firii isaa arguuf yeroon itti cichoominaan warraaqee, hiree ofii harkaatti galfatu fagoo miti! Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Durumaa nu faana nyaatee, nu faana dhugaa ture. Hedduun lubbuun darbaniiru. Wanti isaa Korma keessantu mar’ate waan ta’eef hadhaa jiru kana dhudha’uuf dirqamna. Komaand postiin isa lammataa yeroo labsamuuf deemu Abiyyi paarlaamaati argamee mormuu dhiisee manatti hafe. Kaleessa guyyaa Kibxataa gara alkan wallaakkaatti ture dhukaasni Yeroo kana keessa seenaa akkasii kana kan namoonni kaasan akka sadarkaa biyyaatti duula maqaa balleessii taasifamaa jirurraa adda baasee hin ilaalu kan jedhu itti-gaafatamaan kun, "TPLF dhaaba BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. Dec 21, 2011 · Sanaafi dhumiisii ilmaan Oromoo jaarrraa 19ffaa keessa bakkoota akka Maqadallaa, Aannolee, Asuulee, Caboo, Calanqoo fi biyya Oromoo qixa adda addaatt tahan ragaa galmeen jiru. Yeroo ammaas ol aantummaa biyyaa eeguuf qophee ga’aan akka jiru illee miseensota mana maree bakka bu’otaa uummataa mirkaneessan. Yeroo muraasaaf teessoon Afooshaa kanaa manuma isaatti ergaa taa’amaa turte booda sodaa yeroo san ture irraa kan ka’e yaada miseensonni tokko tokko dhiyeessan xiyeefannaa keessa galchuudhaan, akka mana miseensota hafaniittis marsaadhaan taa’amuu aka qabu murteeffame. Braasels keessa gareen maadheffate kun adeemsici walii galteen dhabamuu fi malli ittiin ba’iin filannoo VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. wareegama kanaanis qabsoon ummata kenyaa of duratti tarkaanfattee kokkee dinaa qabeeti jira. Mudde 29,2016 Uummata Oromoo Hundaaf. ~ Abiyyii Ahmad karaa badii itti jirurraa duubatti deebi’aa hin jiru. Qabsoon keenyarraa yeeyyii qabsoon eeggachuuf eegicha qabsoo keenyaaf dhaloonni qubee murteessaa ta’ee utuu jiruu itti waamama isaa dagatuun kaayyoof akeeka qabsoo Oromoo sharaafaa kan Namii bara sun Afaan Oromootiin hujii tana bara 1960 keessa jalqabe,Ayub Abubakar. Haalli kun yeroo filannoon dhufaa jiru, ce’umsa biyyattiin gara diimokiraasiitti gootu ni milkaa’aafi hin milkaa’usaa yeroo eegamaa jirutti kan ta’eedha. Dhibdeen jirtu kan waraqa irra ta’ee humna ittin kabajchifatu dhabuu dha. Ibbiddi kunis goblaa mana hidhaa kana kan tika hundarra ol’aanaa ta’een tikamu, kan hiddhamtoonni siyaasaa haga murtii eeggatanitti itti tursiifaman, guututti barbaadeesse Aug 27, 2014 · - Mootummaan EPRDF/TPLF wayyaaneen walaaltuun uummata keenyaa irratti waraana bobbaasuun rasaasaan nu ajjeessaa jirtu nu hin bulchitu; - Walaga’ii humna waraanaan dirqamnee taa’uu hin barbaadnu, Wayyaaneen nu ajjeesaa walga’ii nu teesiftuu kun uummataa Oromoo hundaaf hirmiidha, walga’ii wayyaanee hin fudhannu; Nov 29, 2016 · Dhugaan jirtu ammoo: Fiqaaduu shumataa kan gootummaa kenneef nama suuraa kaasee miti. Dec 31, 2013 · Akka walii galaattii garuu , amaloota siyaasa keessaa hubachuu dhabuu fi yeroo qabsoo keessatti rakkon yeroo dhalatu , sassaabbatanii manatti ol deebi’uu fi kkfn ni komatamu. Haqa qabna. Mul’atni keenya inni guddaanis faajjii Gootowwan keenya ol-kaafnee, kaayyoo Bilisummaa isaan irratti of-kitiman Yeroo tokko tokko garuu iddoon wal jijjira malee matihimnii fi gochamni dhiiraf dubartiin ala hin ba’u. Ta’us haallikoo matumaa fooyya’uu hin danda’u jettee abdii hin kutin. Yeroo ammaa kana miseensota dhaabaa fi hawaasni keenya keessattuu kanneen biyyoota ambaa keessa jiran beekuu dhabuu irraas tahu, hawwii irraas haa tahu beekaa, WBOn fincila ummataatti makamee tarkaanfii fudhatuu dhabuu irraa komii dhiheessan hedduu dha. Ahmad Bin Abdulaziiz bra 2012 keessa taayitaa mootummaa irraa soorama bahee ture. Sana booda marsaadhan iddoo adda addaatti yeroo dheeraaf taa’amaa ture. Jan 21, 2016 · Galma magaalaa Haromaayaa keessa jiru tokko keessatti, barattoonni dhibba tokkoo fi afurtama caalan walitti-qabamanitti akka barcuma irra taa’anitti akka bulan maddeen keessa beekan nuuf ibsanii jiran. Apr 30, 2012 · Nuti sabboontonni biyya keessaa gubaa kana keessa jirra waan taheef laalaan isaa sirriitti nuuf gala. Jul 30, 2016 · Akkuma addunyaatti yeroo ilaalummo dubartii sadarkaa biyya geggesuu irra geesse yeroo lammaffaa ta’uun lammii siriilaankaa kan taatee Sirivaano Bandaraniketti antee argamtii. “Qormaanni gaafa saatalaayitii jalqabaa nu qunname kanneen kana booda hojjatamaniif furmaata ta’eera” Doktar Tulluu Bashaa Skip to main content Search for: Gorsa jaalala Nov 27, 2016 · The current Tigrean People’s Liberation Front (TPLF) led totalitarian regime is the worst the Oromo people witnessed. Ministerii Haajaa Alaa U. Anallee fuula keessa na kabalanii qofaatti na gatanii isa fuudhanii deeman. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Feb 19, 2016 · Gurraandhala 18, 2016 Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana itophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 dhan biyya bahuunsaa niyaadatama. Onkoloolessa 9, 2016. Iyyaasuu Mohammed Alii – 1913 -1916 Ilma mooticha Walloo Mohammad Alii kan booda kiristaanummaa fudhatee Mikaa’eel jedhameeti. Oromsiis Elemoo Irraa. Kanaan boddee, manni hidhaa guddaan kunuu gubachaa jiraachuun itti aane. Qaaloota yeroo jennu akka bara dhihoo keessa ummata samuuf jecha sobanii, gowwoomsanii irraa waa guurratan akka qaallichaa Habashaamiti. Kun dubartoota dhibbeentaa 0. Wayita kana maraannaan an ji’ootaaf keessa ture deebii argachuu eegale. Welcome! Register for an account. Aug 31, 2016 · But with the repressive TPLF in the helm, a peaceful regime change through the ballot box is impossible. kan kaleessaa seenaa dha. Akka namonin dhima mootummaa kana keessa isaa beekaan jedhanitti waan lamaaf. Labsiin Kun Beekamtii Caasaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Koree Qindeessituu Garuu mootummaan akka qaama biyya tokko keessatti seera kabachiisuu qabuutti utuu socho’uu qabuu, dabalataanis‘cehumsa biyyattiin keessa jirtu’ gaggeessas jedhamus nageenya kabachiisuu dhiisee waan xiyyeeffannoo ammaaf hin barbaachifnerratti yeroo isaa gubaa jiraa jechuun qeeqa. Gaazexeessitoonni, waraqaa eenyummaa baasanii Tigirootatti muldhisan…ammalle numa dhoowwan. Maarkii fi Kaaran warri yeroo ammaatti jalqaba umurii waggoota 50mmanii keessatti argaman, ijoollee isaanii sadan Jesikaa, Jiimii fi Jaak wajjin gara Nalanbooy ishii fagaattee Bulchiinsa Kaabaa keessatti argamtuu fi namoonni albuuda baasan keessa jiraatan deemuu isaanii dura gumiiwwan naannoo Siidnii Awustiraaliyaatti argaman garaa garaa keessatti tajaajilaniiru. ከ5 ቀኖች በፊት Oduu Ijoo TPLF Waraana Irraati Labsamee Jiruu Fi Haala Yeroo Oduu Ijoo Sodaa Bilxigina FI Haala Siyaasa Ammaa Biyyaati Keessa Deema Jiruu. Kun ofdurallee kan yaadamu miti. 98,136 likes · 11,226 talking about this. Kan Safaaraan wayyaanee halkanii guyyaa jala buutee isaan rakkisaa jirtu Mohammad Aadam yeroo sunitti abbaa ilmaan 6 kan ture takkaa hamileen isaa cabxee ykn ilmaan isaaf ja’ee if duuba qabsoo iraa deebi’ee hin beeku ture. Yeroo tokko tokko ammoo uumamaan dubartootni durbummaa hin qabnes jiru. Oduu himamu ykn karaa marsariitii tamsa’u keessattis akkasumatti barreessina. Ija jabina kan argatan akkamitti? Achitti hoo maal baratan? Oct 05, 2016 · Posts about oromia written by oromsiis. VOA Afaan-Oromoo. henok gabbisaa kennan daawwadhaa!! guyyicha yeroo yaadannu jabina, gootummaa fi abdii guddaatu nutti dhaga’ama. Akka Woyyaanee filannoo kijibaa hin gaggeessu. Mummichi ministirootaas ta’uu, qaamoonni adda addaa ibsi kennaa jiran har’allee bakkuma waggaa 25 duraa jiraachuu isaanii ibsa. Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhiiga Gootowwaan wareegamnii kana keessa biqille. Jeneraal Kamal Galchuu, yeroo biyyii Laabeeria jedhamuu weeraramee ture bare 1999-2003 giddutti nama gamta Afrikaa wajjiin moora waraana Itophiyaa achittii bakka bu’e leenjii hogganaa Xinjechi dameewwan xinqooqa gooree (‘micro linguistics’) keessaa tokko ta’ee, saayinsii caasaa jechootaa qo’atuudha. Kirooshiyaa, Monteenegroo fi Kossoovoon fottoquuf hiriira bahuu eegalan, yeroo Abbootiin Biyyaa fottoquuf hiriira baate Sarbiyaan Biyyoota kana keessa jirtu hiriira mormii isaanirratti baati, inumaa fottoqisitoota jedhanii maqaa itti moggaasan, ገንጣዮች akka nuun jedhan kana jechchuudha, waliin galuun dadhabamnaan Lolaatu eegalame, Dura Garuu mootummaan akka qaama biyya tokko keessatti seera kabachiisuu qabuutti utuu socho’uu qabuu, dabalataanis‘cehumsa biyyattiin keessa jirtu’ gaggeessas jedhamus nageenya kabachiisuu dhiisee waan xiyyeeffannoo ammaaf hin barbaachifnerratti yeroo isaa gubaa jiraa jechuun qeeqa. 'MM Abiy fi TPLF gidduu garaagarteen jiru kan ilaalcha siyaasaati' Gareen Tiraamp akkaataa sagaleen itti lakkaa'amaa jiru mormuun himata bane. Basaasaa Wayyaanee Oromiyaa mara keessa durumaa jiraataa ture. state-terrorist-fascist-tplf-ethiopia. Inni duraa namoota hidhaa keessa jiran yaroo seeraa fi heera malee ajjeessuu barbaadan mana hidhaatti ibida ka’u. Wanni akka walii galaatti hubachuu qaban, yoo xiqqaate yk yoo wal dhaggeeffetanii waliin dubbachuu toobbatan (waan aadaa Oromoo keessa hin jirreen) muuxannoo saboota Yeroo Dabre Muudamni #Jaafar_Alii 'f kenname TPLF fi Jala deemtoota TPLF tti Jinnii Kaasee Shubbisiisaati ture. Yeroo ammaa kana biyyi kun olaantummaa sirna Nafxanyaa leellisaa yeroo jirtutti ilmaan Oromoo gara Yuunversiitii Naannoo Amaaraa deemuu hin qaban jennee amanna. Kennuufiis hin Telegraama keessan irratti channel garaagaraa JOIN gootanii jirtu yoo ta’e, notification hin barbaachisne baay’een gubbaarraan irra deddeebi’ee isiniif dhufa. Keessuummaa BBC har'aatti dubbifadhaa. raggaafne karaa. Mohammad Aadam 2000 jalqaba hiree alaa argachuun gara biyya Ameerikaa godaane. Dec 29, 2016 · Ijoolee Inicinnii 12 ta’anii bara1968/1999 HLH tti Warra adda duree ta’anii ijoolee naannoo sana fi AMboo kan qindeesaa jirtanii isinii jechuun TPLF waliin ta’uun gara mana hidhaa Ziwayii qilinxoo tti hanga guyyaa har’a tti mana hidhaa jiru -sana booda W/lafa godinaatti itti gaafatamaa kan ture, -yeroo ammaa W,DH,D,U,O keessa jira Yeroo kanaa eegalee gargaarsa ergamoonni Wangeelaa Siwidin ishee fi obboleessa isheef taasisaniin doormii mana barumsaa waldichaa seenanii barnoota ishee hanga kutaa 6ffaatti barachuu dandeesse. your username. Yeroo sanatti daa’ima kiyyaaf jecha achi turuun waan narra tureef akka waan homaa hin argineettin callise. Osoo argamee morme ilkaan TPLF keessa seenuu ta’a. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Erga lolli TPLF fi Abiy jiddutti eegale booda gamtaa awurooppaa, gamtaa afrikaa fi humnoonni alaa hedduun mariidhaan akka furaniif biiroo dhimma hajaa alaatti xalayaa fi bilbilaan dhiibbaa gochaa ture. Hamma bara 2012 tti M. Nama amantiitiin walitti naquu. Bitootessa 10,2015 Tullu Boolloo FDG yeroo irraa yerootti ka’uun wal qabatee sochii dargaggoota Oromoo duubaan jirtu sababaa jedhuun hojjettoota mootummaa fi miseensota OPDO gara garaa maqaa ABOn yakkamaa jiru,haala kanaan hojjettooti fayyaa buufata fayyaa magaalaa Tullu Boolloo keessa hojjetan maqaa dirqiin kaardii filannoo fudhachuu diddan Mar 16, 2012 · Yeroo ammaa diinni Oromoo, keessaa’u kan wayyaaneen (TPLF) gaggeefamu duula walirraa hin cinneen saba keenya dararaa, qabeenya isaanii saama, akkasumasi ummata keenya lafa abbaa isaa irraa buqqisee gurguruun lammii keenya hiyyummaa kana hin jenne keessa galchaa jiru kanati; Yeroo Oromooni tokko tokko qabsa’a fakkaatani moraa qabsoo keessa seenani akka ririima qabsoo holqa turani amma diree… Mar 26, 2017 · Yeroo ammaa kana aktivistoonni Oromoo Jaarmiyaalee Oromoo bira kutanii waa'ee Oromoo dalaguu barbaadu; haata'u malee gufannaa hamaafi kufaatii badaa keessa seenuusaanii argaa jirra. ” Waldhabdeen sabaa fi amantii waggoota muraasa darban uumaman bakkeewwan interneetiin haalan hin jirretti dabalate kan uumaman waan ta’eef mootummaan akka jedhutti gaheen miidiyaalee hawaasummaa ol’aanaa akka hin taane agarsiisa jedha. Lakkoofsa lamaan gad-muraa (slash) dhaan adda akka bawu hubadhu. Sababni isaas maqaa dhuunfaa kan dhaabbata oduu kanaa hiikuun seera miti. Kanaaf Awwaalchi TPLF inni jalqabaa as irraa eegale. 9/11 (Fulbaana 11): Maqaa beekamaa jecha ‘aleellaa Fulbaana 11 2001 raawwaterraa dhufe. In fact, the TPLF, former Maoist guerilla fighters, came to power through the barrel of the gun, after the overthrow of the Marxist despot Menghistu Haile Mariam in 1992. Gaazexaa Bariisaa Amajji 02/2012 Apr 28, 2017 · FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. your password 1. BBC World Service’n Oduu, xiinxalaa fi odeessaalee guutuu addunyaa May 06, 2020 · Obbo yaahyaa bashiir haala yeroo ammaa biyyi ethiopia keessa jirtu ilaalchisee dhaamsa dabarsan fi xinxala kennan daawwadhaa!! Feb 11, 2013 · Yeroon amma keessa jirru, yeroo galii ganamaa fi galgalaa jennee atakaaroo wal qabnuu miti. your password. BBC: Afaan Oromootti ‘BBC’ jenna. Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. dabarfame Manni Marii. Akkuma beektu ani hojjetaa bankii saamame kan Caanqaati. Oct 05, 2016 · Oromoon dhiibamee qeyee isaa irraa buqqifamuu, hidhamuu, lubbuu isaa oolfachuuf jecha baqattuu ta’ee biyya ambaa keessatti faffaca’uu kkf akka rakkootti ilaaluun hin danda’ama. Wayyaaneen yeroo warraaqsa qabsoo keessa jirtu san magaalaa Maqalee seentee mana hidhaa dargii keessaa hidhamtoota 1500 baasuun fudhaachuu kan dandeesse humna cimaa sirnaan ijaarame waan taateef ture. yeroo haalli itti jabaate dinagdee biyyattii harka caalu dhuunfachuun adda bahuu dha. Wonni an irraa ajaa’ibsiifadhu tokko “dimookraasiin /filannoon fa hin jirtu anumattu isin bulcha” jedhee himatee bulcha. Muuxannoo waggoottan darban irratti hundaa’uniis barana qonnaan bultoonni kunneen sangoota 20 hanga 30 gabbisanii gabaaf dhiyeessuun dinagdee isaanii guddifachaa jiru. Muddee 17, 2006 (Oromiyaa) - Saamicha Wayyaanee fi Ejjennoo Maadhee Gaachana Finfinnee! Yeroo darbe FDG sababa godhachuun mandheen Gaachana jedhamu Finfinnee keessatti hundaa'ee gochaa shoororkeesituun waayyaannee ABO irratti maqaa xureessuuf yaalaa jirtu eerga gudaa balaalefatani booda waan hundumaan bilisummaa Oromoo degaruuf waada seenaniiru. Oduu biyya alaa; Sign in. Aug 14, 2009 · Yeroo kana keessa guyyaa tokko walti buunee hin beeknu. Ministeeraa ta’uun yeroo dheeraaf kan biyya bulchitee keessa sadarkaa lammaffa irratti argamtii. namoonni miidhaman kanneen biraatiis hedduu akka tahan ibsuun yeroo ammaa haallii naannawa san jiru yaaddeessa tahuu akeekan . Bitootessa 10,2015 Tullu Boolloo FDG yeroo irraa yerootti ka’uun wal qabatee sochii dargaggoota Oromoo duubaan jirtu sababaa jedhuun hojjettoota mootummaa fi miseensota OPDO gara garaa maqaa ABOn yakkamaa jiru,haala kanaan hojjettooti fayyaa buufata fayyaa magaalaa Tullu Boolloo keessa hojjetan maqaa dirqiin kaardii filannoo fudhachuu diddan Rakkoo hoj-dhabdummaa yeroof furuuf maallaqa itti facaasanii jiruu yeroo gabaabduu (temporary employment) kumaatamaan uumuun ni danda'ama taha. Baqqalaa Atoomaa-rippoortara Afaan English fi Afaan Oromoo 4. Kun tahuu dhabuun kan agarsiisu akka humna riphee lolaa tokkotti humna keenyaa fi kan diinaa, waan ar’a tahuu fi boru itti aanu tilmaamuuf Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO Amajjii 2013 Muddee 31, 2012 (oromoliberationfront. Dec 23, 2016 · Wayyaaneen miidiyaa ishee irratti haala yeroo ilaalchisee labsaa fi ibsoonni kennaa jirtuu, keessa wayyaanee akka gaariitti ka ibsuudhaa. Yeroon isaa yeroo haqa lafa jiru ofitti imnuu dha. Uummata Oromoo Naannoo Beenishaangul Gumuz Godinaalee Matakkal, Asoosaa, Kamaashii, Aanaa Yaasoo, Baloo fi Ma’oo Koomoo iraati raawwachaa jirtu. Mar 27, 2019 · Namni gaaffii mirgaa gaafatu maqaa “ABO shanee fi TPLF”tti maxxansanii ajjeesuun baratamaa ykn waan akka aadeffame tahe. Ukkura biyyattiin keessa jirtu kana “Rakkoo bulchiisaati ykn hanqina dimokraasiiti” jechuun waamuun balaa jiru salphisanii ilaaluu ta’a. Guyyaa arraa yeroo ammaa kana basaasticha Mahammed Amiin ykn Habtis Dhukkubni kun Biyya chaayinaatti haa eegalu malee deemsa keessa  Kana maleess namoonni 940 000 ol ta 39 an Haala RIB keessa jirtu. fakkaataa prezidaantii. Hayyuun afaanii Katambaa jedhamu dhimma kanarratti akkana jedha: “Morphology is the study of the internal structure of words or simply a term for that branch of linguistics which is concerned with the form of words in different uses and constitutions”. 4 days ago Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF Wayyaaneen yeroo amma kanatti muddama keessa galtee jirtu keessaa of baasuu kan hin dandeenye human waraanaa fi pooliisii of harkaa qabdutti fayyadamuun yeroo irraa gara yerootti sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessaa kan turte, yeroo amma kanatti ilmmoo sakkatta’insa bifa adda ta’een Waxabajjii 19,2015 Naannolee kaaniifis akkasuma oduu gaariidha. Sadarkaalee lamaan, diinummaa fi firummaa irratti namoonni hedduun waliigalu jedheen yaada. Yeroo Shabiyaan Bankii Geedoo irraa maallaqqa fe´ate ka´e (1992), Ambo qabeenya keenya hindabarsinu jedhee karaa cufee gootummaan dura dhaabate. 2 Jul 2020 Alemneh Wase BeZehabesha - (አለምነህ ዋሴ በዘ-ሐበሻ) - ጀነራል ሳሞራ ዝምታቸውን ሰበሩ | General Samora Yenus | TPLF. haala oromiyaan yeroo amma keessa jirtu kfo ni yaaddeessaa IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti waliit bu’iinsa Raayyaan Ittisa Biyyaa fi hidhattoota garagaraa gidduutti mul’ata akka jiru fi uummata goola akka jiru argaa fi dhageetti irraa hubachuu dandeenyeera. ADWUI/TPLF/OPDOn waamaa jirtu deeggarsa haasawaa nama dhuunfaa Dr Abiyyi  oduu qeerroo Oduu Ijoo Dubbii ABO fi Haala Yeroo Irratti Gaaffii fi Deebii Itti Aanaa kabajamtoota ilmaan Oromoo Akkam Jirtu Page kun Dhaamsaafi Akkasuma Godina Gujii Bahaa keessa ODUU SQ Sagalee qeerroo bilisummaa oromoo GABRUMMAA TPLF JALATTI AKKA 12 Feb 2016 Oduu Ariifachiisa Amma nu . 1%) irratti kan argamudha. ''Yeroo inni qabamu sana aartistoonni Oromoo hedduun roorroo baqatanii kan biyyaa bahan turan. Mootummaan TPLF heera isaa keessatti Angoo 14 hanga 39-ti mirga lammummaa/ambummaa kan kabajchisan tarressee jira. Dec 02, 2016 · Oromoodha jedhaniit na kaasanii hospitaalatti na geessan. Wayyaanee Dessalenyi. Bariisaa: Yeroo keessan aarsaa gootanii gaafdeebii nu wajjin taasistaniif guddaa isin galateeffanna. Oct 05, 2016 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Tekinoolojii Baradhaa, Tekinoolojii Barachuu Barbaadduu, Tekinoolojii Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. Mummeen minsitraa fedhii ofiitiin angoo gadhiisuun immoo, yeroo duraatii “ Oromoonni Mootummaa Federaalaa keessa hin jiran, warri taayitaa waa Odeeffannoon bakka Dhaloota isaanii Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa irraa ka argamedha fi qabeenya biyyattiin qabdu haqaan qooduunillee dandaa'ama' jedha de Waal. Jan 06, 2020 · Latest ODUU Opinion Politics . Riin akkana jedheera: “Abbaan koo, eessumni koo fi obboleettiin akkoo too barumsa ol aanaa akkan hordofu na jajjabeessu turan. Waraana torbaan dabre Eeritiraa lolan jedhee fi jeequmsa Itoophiyaa keessaa jiruuf nagaa nama eegamuu qaba jedha. Maaltu deemaa jira, Oduu gara garaa, Amajjii 13, 2018. ODUU OOWWAA ADAAMAARRAA Obbollewwan teenya adaamatti ji'oota muraasaan dura masjiida 06 irraa poolisaan qabamuun Isaanii yaadatama, kanneen keessa ijoolleen mana hidhaatii ragaa qarshii 3000tiin gadidhiifamanii turan. Yeroo Jeneraalonni Mangisuu baqatan Ambo yeroo lama humna Wayyanee fi Shabiyaa uf irraa rukutee baase. Kan taajjabes dubbateera. Ibdoon sabboonaa waan ta’eef barattoonni Oromoo martuu baayyee isa jaallatu. kan isa jalqabaa miti. Eee Bahi ni baataa. Sababni isaas, waa’ee rakkoo bulchiisaafi hanqina dimokiraasii dubbachuun dura wanti guutuu qaban jiru. Apr 05, 2013 · uuuuuuuf ufffff jara keenya isin ammoo koreen yeroo kan jettan kun eenyu fa’amee isinumtuu jiraadhaa nama biyya bilisoomsu ta’aa. Araddaa keessa boontee, shaggooyyee xabachaa turte keeysa daddeemte miila isii kan dur itti dhichiftu, kan shaggoyye ittin dhichiftuuun, gargaarsa ittiin wal’aanamtu kadhachaa jirti. Yeroo baayyee dhufanii nu dubbisaniiru. Badhaasa tattaaffii sirna dimokraasii lafa qabsiisuuf yeroo gabaabduu keessatti taasisaniin argatan waan ta’eef isaaniif mala. Hamzaa Huseen-rippoortara Afaan English fi Afaan Oromoo 5. Notification kamiiyyuu akka gubbaarraan hin dhufne gochuuf: Settings > Notification & Sounds keessa seenuun ‘Popup notification’ kan jedhu cuqaasuun ‘No popup notification Nov 06, 2009 · Yeroo 1991-2 ummatatti baanetti osoo humnaa fi dandeettii qabnu hunda humna riphee lolaan diina dura dhaabbachuu danda’u ijaaruu irratti bobbaanee haalli amma keessa jiru kun hin dhalatu ture. obboleewwan keenya kanneen keessa barataa Abdulhakiim jedhamu baalamaaf mana murtii deddeebi'aa kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa ganama keessa sa'a 4:00 irratti hidhaa ji'a 5 itti Yeroo muraasaaf teessoon Afooshaa kanaa manuma isaatti ergaa taa’amaa turte booda sodaa yeroo san ture irraa kan ka’e yaada miseensonni tokko tokko dhiyeessan xiyeefannaa keessa galchuudhaan, akka mana miseensota hafaniittis marsaadhaan taa’amuu aka qabu murteeffame. uummattoonni cunqurfamoonni biyyattii keessa jiran shira wayyaaneetiin wal-dura dhaabbachuu dhiisanii iddoo waaqeeffachuuf Mar 07, 2012 · March 6, 2012By Qeerrooin Oduu/News Bitootessa 06,2012 Finfinnee University Dirree Daawaa keessatti barsiisaa Political science kan tahee fi barattoota Oromoo biratti jaallatamaa kan ta’e Bar, Milkeessaa Miidhagsaan mootummaa Wayyaanee biratti yeroo adda addaatti ABO dha jechuun shakkamuun hidhaa turee gadhiifamuun beekama. Rakkoon barruu kanaa waa guguddaa shaniin ifuu danda’a. 8,Waraanni mooraa seenan HD ABO jaal Daawud wal arganii akka saka’ataniif gaafatanii namuu akka mooraa lakkisee bahu gaafatan. Piroofeesar Mararaa: Isinis galatoomaa. DHDN fi BADN bobbaasuun saamicha, hidhaa fi ajjeeechaa raawwachaa turteen alatti diraamaa kijibaa Haalli siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa isa yeroo kamii caalaa balaa sodaachisaa keessa jira. 1-2020/Ebl. akka bulchoota Itoophiyaa fi TPLF ariitiin lola qabbaneessan Mootummaan Naannoo Tigraay Labsii Yeroo Hatattamaa Labse  BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. B. Garaagarummaa siyaasaa san yeroo saniif taphaan ala godhan jechuudha. fuula duraaf Garuu inni yeroo san ijoollee waan taheef seenaawwan garii oduu durii sheekkoo fi kan  Qeerroo Badhaadhina Oromiyaa Today at 4:37 AM Oduu cabsaa TPLF gareen mooraa waajjira keenya guddicha Gullallee keessatti ta'amaa turuu namuu quba qaba. Innis kana baree haa ta’u ykn uumaa, yeroo hunda yaadaa harawaan dhiyaata. Giddu galeessa bara 1850ootaa keessa kan ka’e Tewodroos bulchiinsa warra Alii cabsee Alii fi haadha isaas booji’ee salphise. The TPLF dominated authoritarian regime ruled for a quarter of century with complete control on political, economic and social life in Ethiopia after toppling over a century old Amhara hegemony in 1991. Oduu TQO; Ibsa gabaabaa Seera Mootummaan Itoophiyaa Haala Itti-fayyadama Marsaalee Hawaasaarratti baaseef. Oromoo lubbuun jiru, arraba irra ciraniiru, harka isaa ciranii mormatt diruun mandara keessa deemsisaniiru, harma dhala misaa dhiiraa ciranii mukatt fannisaniiru. yeroo hattattamaa kun. Namni gaaffii mirgaa gaafatu maqaa “ABO shanee fi TPLF”tti Daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxamuranii gara kamittuu sochii akka hin goone,  17 Jul 2017 Yeroo hojii nageenya mirkanneessuu hojjannu kanattii immoo hojii misoomaa dura mootummaa naannoo Somaalee waliin maal keessa akka turre naannoo keenyaa bifa haaraan hundeessine jechuun ni danda'ama. Haata’uyyuu malee yeroon amma Oromoon keessa jiru kuni waan armaan ol jiru kana waan mo’atee ba’aa jiru fakkaata. Jawar Wajjiin Tasifamee Halaa Yeroo Amaa Oromiya Kessaa Jirtu . Haala gadadoo fi dhiphuu kana jijjiiruuf qabsoon bilisummaaf adeemsifamu dachaan guddatuun fardii tahuu beeksisaa, ABO ummatni keenya waggaa haaraa kana keessa qabsoo isaa caalaatti akka finiinsu dhaamaaf. Gamaaggama yaada uummataa: Kun kan dhiyaatu akka ragaa isa qabatamaatti utuu hintaane tilmaama walii galaati. Hedduun ammoo mana hidhaatti darbaman. Ajaji WBO Godina Bahaa akka beeksisetti Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn kan Godina Bahaa keessa sossohu Fulbaana 03 fi 6, 2015 gidduutti Bahaa fi Dhiha Harargee bakkoota adda addaa keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 20 yeroo ajjeesu, 22 ol ammoo madoo taasisuun konkolaataa waraanaa tokkos daaressee jira. (Madda Oduu – SBO, Bitootessa 16,2015) –Sirna gabrummaa Impaayerattii keessatti diriirseen Ummatoota biyyattii keessaa addatti ammoo akka diina innikkaatti kan lakkaaye Ummata Oromoo cunqursaa suukaneessaaf kan affeere mootummaan wayyaanee TPLF, sochii ummanni kun mirga isaa kabajchiifatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii farrummaa fi shira cubbamaa xaxuun aadaa-amala isaa tahuu Jul 25, 2018 · Mootummaan TPLF haaloo Ambo fi naannoo Ambo irraatti kuufate qaba. The Diaspora Oromo confusions seem to change shape and color as the political situations in Oromia change from time to time. The hunger-strike was organized by the Oromo Community of Seattle to seek justice and appeal to the U. Birraa Laggasaa-Dubbisaa Oduu Afaan Oromoo tanaan dura sababa tokko malee Adaamarra gara Godina Iluu Abbaa Booraatti jijjiiramee gaaga’amaa ture 3. Seenaa mataa keenyaa hojachuu qabna. O. Abjuun TPLF yeroo gabaabaa keessatti dhalataa Tigray kan miseensa TPLF ta’e dinagdeen jabeessuu fi Tigray gara olaantummaa dinagdeen sadarkaa biyyoolessaa ykn giddu gala dinagdee biyya sanaa taasisuu dha. Mooricha keessattis gootowwan qeerron mooricha keessa jiran yeroo ammaa Kana FXG Dhaabuuf Jecha Tooftaalee Wayyaaneen Fayyadamaa Jirtu. Yeroo gabaabaa booda ammoo OPDO 'n bakka lamatti bahuuf kan jirtu tahuu mallattooleen amma agarru ni mul'isa. H/Maariyaamiin. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana kan isheen gochaa jirtu keessaa. Qawween TPLF yeroo ibidda tufu kan isaanii bishaan kan tufu miti! Hunda daran haqa lafa jiru yeroo ilaallu gaachanaafi abdii, amanamaafi aantee uummata Oromoo kan ta’e ABO’n yeroo itti biyya keessaafi alaan ijaaramee jabaatee uummata keessa seenee diina fuula dura dhaabbatee jirudha, yeroon kun. Saayintistonni akka tilmaamanitti urjiiwwan guguddaa keessa inni Yuu Iskutii jedhamu tokko diyaameetiriin isaa isa kan aduu siʼa 1700 akka caalu dubbataniru. 1 (0. Kumaatamni mana hidhaatti dararaa guddaa keessa jiru. International 39 Movement Support Group | Onkoloolessa 09, 2020 Hiriirri Kun'Sochii 39 Idil-Addunyaa' Jedhuun Moggaafamee Jira. Barii sunitti Afaan Oromoo daqiiqaa 5 qofa dabrsan. Dhaabbileefi hoggantoonni garaagaraa rakkinichi haala nagaa ta'en akka furamu waamicha dhiheessaa jiru. Obboleettonni biyya alaatti tajaajilan, jalqaba irratti biyya alaa deemuu sodaatanii turan. Labsiin. Dargaggoon Rashaad Abdullee yeroo ammaa yaalaaf gara hospitaala calanqoo akka ergamee fi Yuusuf Ahmad-nuur garuu akka malee waan miidhameef haala inni keessa jiru himuun hedduu ulfaataadha ja’u jiraattoonni . Mar 27, 2019 · Yeroo HDn ABO jaal Daawud waajira seenu hoggantootni ABO jaal Toleraa Adabaa, Qajeelaa Mardaasaa, Atoomsaa Kumsaa waajjira Gullallee ABO galma walgahii keessa taa’aa turan. Yeroo tokko tokko garuu iddoon wal jijjira malee matihimnii fi gochamni dhiiraf dubartiin ala hin ba’u. Hunduma caalaa immoo onnee qabeessii fi of kenniin ummata bal’aa kanaaf qabu barattoota biratti iddo guddaa isaa laatee jira. Kanaaf, haalli yeroo ammaatti keessa jirtu kan si yaaddessuufi si dhiphisu ta’uu danda’a. Boodas mana hidhaa keessa utuu jirtuu barumsa ishee itti fuftee kutaa 12ffaa xumurteetti. Bito,31,2020. Mootummaan, Biyya Ummanni Mil. Kun garuu lakkofsaan hedduu, hedduu xiqqoodha. Ameerikaan siyaasaa addunyaa akka dhuunfatu kan godhe humna waraanaa qofa osoo hin taane CNN, VOA fi Hollywood ta'uu ni beeytan. Lammaa Magarsaa Iafa-yaa’iin Caffee OPDO ergama diinummaa rawwatamaa jiru keessa kanneen qooda guddaa qaban, utuu arganii fi ilaalanii yeroo dubartiin ulfaa duutuu,daa’imni wareegamtu, manguddoon Gannaa 80 olii fi dargaggootni qaroo hawaasaa yeroo wareegaman ijaafi gurra cuqqallaachaa kanneen turanii fi yakkicha keessa warra harka qaban Jan 21, 2016 · Galma magaalaa Haromaayaa keessa jiru tokko keessatti, barattoonni dhibba tokkoo fi afurtama caalan walitti-qabamanitti akka barcuma irra taa’anitti akka bulan maddeen keessa beekan nuuf ibsanii jiran. Namoonni sakandii takka keessatti wanta addunyaa keessa jirtu too atu. kanarrattis lubbuun barattootaa fi ummata kenyaa baay'een wareegameera. Barattoonni 267 immoo, ka Bulchiinsa Hararii - magaalaa Harara keessa jiru, mana-hidhaa Godinaa Haraghee lixaatti guuraman, jedhu – maddeen kun. seenaa ammoo irraa barannee waltajjii amma keessa jirruuf dhimma itti bahuu dha. Gabaasa Meleskachoo Ammahaa caqasaa. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti Oromoo fi lammiileen Oromiyaa bahanii galuunuu rakkisaa tahee jira. Haa taʼu malee, firoonni Riin hojii mindaa gaarii argamsiisu hojjechuu maaliif akka dhiise hin beekan ture. Apr 23, 2017 · Haata’u malee, yeroo akka sirna mootummaattis diigamtee jirtutti waan aangoo qabdu of fakkeessuufi akka mootummaatti of ilaaluun olola afaanfaajjii qaama quuqamaafi aantummaa ummata Oromoo qabu of taasisuun sirna TPLF umrii dheeressuufi gita bittaa alagaa uummata Oromoo irra tursuuf tattaafachaa jirtu kanarraa irraa hubachuun, ilmaan Oromoo Mar 30, 2015 · Hoogganootni TPLF hedduun ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisuu isaanii of irratti waan beekaniif, jireenyi polotikaa isaanii hirriba muka irraa itti tahee dhiphina sammuu keessa galuu mudataniiru. Kophaa ganna hedduu Afaan Oromootiin Moqaadishoo oduu dabarsaa bahe. Oromoon jaalattee jibbite ADWUI tokkomuu deema. keessaa tokko kan ta ee fi bara 2014 keessa hojii irra du atti Leenjii Qajeelfama Yeroo Lakk. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. jijjiiruun Rabbiin kan jaalachiisuu taasisuun danda 39 ama yeroo ofii aarsaa gochuun nan bilisummaa Oromo news oromia oromiyaa news Oromia music Oduu Oromoo dhiittaa mirga namummaa mootummaan TPLF Wayaanee caalmaatti uumata  Baratootni Oromoo halaa yeroo ilmaan Oromoo fi Oromiyaa akkasumas rakkinaa biyyaattiin keessaa seentee jirtu ilaalchisuun wamicha FDG Dhaadannoo jajjaboon baratoota galgalaan mooraa fuula duraa dhaga amaa jira . Gochi garu jijjiiramuu danda’a :jibba-jibbite, jibbe, ganuu, gane gante fi kan kana fafakkaatan ta’uu danda’a. Jan 20, 2014 · Oduu karaa Facebook faca’e tokko illee akak addeessetti, Artisti Almaaz yeroo ammaa magaalaa Harar araddaa shankor keessa jiraatti. Akka odeessi qabatamaan ifa godhutti waraanni liyyuu haayil hidhannoo fi meeshaa waraanaa qabu yeroon akka karaa irraa maqsatan ykn akka dhokfatan lafa jalaan karaa ajajoota waraana wayyaanee wayyaanee/TPLFn Oct 27, 2016 · Dhuma irratti gartuun wayyaanee/TPLF ololli waggoota 25n darbaniif ABO fi ummata Oromoo gargar baasuuf olole, ABO fi ummatoota Impaayera Itophiyaa walitti buusuuf ijibbaate fudhatama tokkollee kan hin arganne, fayidaan isaa sirnichi caalaatti akka jibbamuu fi ummatootni dhugaa jirtu baruun daran sirnicha of irraa kaasuuf akka sossohan gumaache. Guca Qabsoo Oromootiin. sababoota turan yeroo adda addaatti yaada wal falmisiisaa haa kaasaniyyuu malee hooggantoonni barasii ibsaa waan May 01, 2020 · TAMSAASA ODUU FI ODEEFFANNOO VOA AFAAN OROMOO May. Ibsi gabaabaan kunooti. Waraanni Habashaa meeshaa waraanaa hangana baayyatu hidhatee itti duuluyyuu, uummati Oromoo fi uummatooti Kuush kan biroo yeroo dheeraadhaaf ittisa cimaa Mar 27, 2019 · Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF Wayyaaneen yeroo amma kanatti muddama keessa galtee jirtu keessaa of baasuu kan hin dandeenye human waraanaa fi pooliisii of harkaa qabdutti fayyadamuun yeroo irraa gara yerootti sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessaa kan turte, yeroo amma kanatti ilmmoo sakkatta’insa bifa adda ta’een Waxabajjii 19,2015 Haalli Biyyattin Keessa Jirtu Dubbiwwan Ijoo Mariidhaf Karorfaman Keessayi Jedhame Bitootessa 06, 2018 Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa Itoophiyaa Dawwachuufi. ~ Ilaalchi Lammaa sabboontoota Oromoo biratti dhaggeettii fi deeggarsa guddaa argate. Mootumma Ethiopia Keyata 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyyaa keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajaajila fi dhiyeesii hunda Oromiyyaa irra waan argatuuf Oromiyyaan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayiidaa isheen argachuu qabdu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su Dec 10, 2017 · Garuu tokkumtillee uummata Oromoo yeroo ammaa yoomiyyuu caalaa haala baay’ee hamaa keessa jiru gargaaruu waan danda’e natti hin fakkaatu. Jijjiiramni yeroo sana labsame kan bu aa fidu ta uun isaa hafee siriidhaa diraamaa nyaatoo TPLF EPRDFn ergamaniin dargaggoo Oromoo irratt bu e yaadachuun yeroo bektaa amali isii akka meshaa ODUU Tapha Fi bashanana adda addaa. Yookan ibodatu ajjeessa yoo ibida baqatanii bahan immoo rasaasan akka’u. Sep 09, 2016 · Bariisaa Fulbaana 3, 2016, mana hidhaa Qilinxoo, kan dangaa Finfinneetti argamuu, keessatti dhukaasni jiraachuu ijaan-daawwattoonni gabaasan. abjuun kun ni dhugoomaan waan biraa ta’ee garuu Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO # Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira # Update Mootummaan mana jireenyaa Miseensota ABO halkan dahoo godhachuun eeyyama mana murtii malee fi bakka taajjabbiin hin jirretti sakatta’umsa gaggeessaa jiru. Guyyaa har'aa, Wiixata, ganama naannoo sa'aatii 12:20 irratti magaalaa Baahirdaaritti yeroo sadaffaaf haleellaan rokeetii raawwatuu jiraattonni BBC'tti himan. Feb 27, 2016 · Welcome! Log into your account. 20/11/2020 Dubbi Hmaan WBO Lixaa Kan Koomishiniin Poolisii Oromiyaa Riphxee-loltoota Garee Isaanii 274 Irratti Tarkaanfii Fudhachuu Dubbate, Dhara Jed Finfinnee Gurraandhala 24, 2012 (FBC) - Hidhi Haaromsaa kennaa fi eeyyama qaama birootin kan ijaarramu akka hin taane hubatamuu qaba jedhan ministirri Ministeera Dhimma Alaa FDRI obbo Gadduu Aandaargaachaw. Bal’inaan seera BBC yeroo dheraadhaaf itti fayyadu baruuf as tuqi: Qajeelfama Jul 03, 2014 · Musxafaa Harawwee wallee qabsoo inni baasaa tureef jecha qabamee yeroo dheeraaf erga hiraarfamee booda toora bara ~1991 keessa ajjeefame. Kunis, guyyoonni sadii hidhattoota dhaaba TPLF’f amanamoo ta'an harka akka kennan guyyaa sadii kenname xumuramuu hordofeeti. Onkoloolessa 13/2020. Dhugaan jirtu WBOn baankii keenya utuu saamuu barbaadee dur saama ture. alasii Mallas Waraanni kunis yeroo tokko tokko haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaatiin kan deegaramaniidha. Dec 30, 2015 · Haalli keessa jirtu akkaan ulfaataa tahuu irraa gabrummaan haa gahu! jechuun dargaggoo fi barattoota cinaa hiriiruutti dabalee ilmaan keenya dura nuutu du’uu qaba! jechuun wareegamni abbummaa fi haadhummaa baasaa jirtan galmee seenaa keessatti akka Bakkalchaatti ifee bara baraaf jiraata. Ega kufanii galngalachuun ,,,,,, isa jedhan fakkaata. ta uu malee hospitalaa fi kiliniika irraa tajaajila darbu sadarkaa guddaadhaan hir isuu ni danda ama. Lammaa fi Abiy araarsuuf hanga yeroo dhihoottis jaarsota qabatee balbala Lammaa dhadhahaa akka turee fi Lammaan of irraa ari'uu quba qabna. Haala sochii siyaasaa yeroo duraa caalaa finiinsuu kan jalqabee bara 1934 keessa, sababniis weerara xaaliyaan waahelfachuun dhimmoota oromummaa mul’isuufi. Qonnaan Bultoonni Godina Shawaa Kaabaa yeroo dhiyoo asittii hojii Oomisha Midhaanii maddiittii Sangoota marsaa marsaan gabbisuun gabaaf dhiyeessaa jiru. malee Dr Melaayinaan yeroo shamarreen ganna 10 ulfa baasuuf dhuftu miira gaddaa keessa akka galtu dubbatti. Ejjannoo sirna federaalizimii irratti inni qabu warri TPLF ni deeggara. S. 1 galmeessisuu ishee ibsaniiru. Sirna Federaala jirus Federaala dhugaatti kan guddachaa fi bilchaata deemuu dha jedha. Ayub akka gaazexeessaa Abdii Huseen jedhetti nama ganna 20 keessa jiru. Tokkummaan Uummata Oromoo fi Haleellaa WBO iddoo garaa… Haalli kun yeroo filannoon dhufaa jiru, ce’umsa biyyattiin gara diimokiraasiitti gootu ni milkaa’aafi hin milkaa’usaa yeroo eegamaa jirutti kan ta’eedha. Gabaasaqeerroo: “TPLF/EPRDF Liyyuu Haayil leenjistee hidhachiistee ummata Oromoo irratti duulchisaa jirtu hidhannoon hiikkachiisa kan jedhuun diraamaatti jiraachuun isaanii beekame. Yeroo ammaa kana immoo Oromoo mirga isaa gaafatu “fardeen wayyaanee” jechuun ololaan uummatatti miidiyaa of harkaa qabuun afaan faajjessuun shira ofii hojjeteen ummata nagaa addatti immoo qabsaa’ota qabsoo sabaa gaggeessan akka ummata biratti jibbamanii fi ummatni Nov 12, 2020 · Somaaliyaan filannoo paarlaamaa fi prezidaantii geggeessuu ilaalchisee yeroo qabameef boodatti hafaa kan jirtu ta’uu gareen walitti bu’iinsa addunyaa addunyaa qoratu ICGn beeksisee jira. Uummattoonni biyyattii yeroo sirna waaqeeffannaaf, adaa isaanii agarsiisuudhaaf, ykn dirqiisiisa mootummaa wayyaaneetin iddoo tokkootti wal argan/dhufan ykn hiriira adda addaarratti hirmaatan waa heddu dalaguu danda’u. org) — Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa gumaachaa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo haala ulfaataa jalatti diina kuffisaa kufaa jirtu; Dargaggootaa Oromoo, sodaan alatti diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa jirtan; Kabajamaa Ahmad Bin Abdulaziiz obboleessa quxisuu Malik Salmaan Bin Abdulaziiz yoo tahu, Ministeera biyya keessaa dabalatee yeroo dheeraadhaaf mootummaa Sa’udii keessatti dhaabbilee gara garaa hogganaa ture. Biyya isaa keessa uummanni isaa biyyaa baqachaa akka jiruuf biyyittiin dimookraasii akka hin qabne beekkamaa dha. 1. 1 Apr 2020 Dargaggootni Oromoo yeroo mana jireenya Jawaar Mohammed, rogeessa Kanneen keessa kudhan “walitti bu'insa” humnoota tikaa wajjiin  Leenjii hoggantoota Paartii Badhaadhinaa Gidduu galeessaa Magaala Adaamattii taa'amaa jira Baarbaachisummaa Paartichaa haala biyyattiin keessa jirtu jidduu galeessa kan godhateefi yeroo isaa kan eegatee kan jedhan Gareen juuntaa TPLF tarkaanfii Raayyaan Ittisa Biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf  4 Nov 2020 Abiy Ahmed says rebel attack contained in the region with 'more operations in the coming days'. Itoophiyaan adeemsa jijjiiramaa keessa kan jirtu taatullee tasgabbii isaanii deggersa akka hin arganne tilmaamuun ni danda'ama. Nov 12, 2020 · Waggoota hedduuf biyya walitti bu’iinsa gosaan raafamaa jirtu Itiyooopiyaa keessatti loltoota mootummaa Itiyoopiyaa fi humnoota waraana naannoo gidduutti lolli baname kan boodanaa hamtuu ta’uu mala jechuun xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsaa jiran. May 27, 2014 · biyyattii keessa jiru saboota obbolummaan baroota dheeraaf ollaa walii jiraatan gidduutti ibidda TPLF qabsiiftuun wal-waraansaa fi walitti bu’insa, ija shakkii fi diinummaatiin wal ilaaluudha! Dhugaan ummattoonnii biyyattii keessattuu sabni Oromoo caamsaa 20 bara 1991 booda beeku Itiyoophiyaa wayyaaneen bulaa jirtu keessatti namni gocha ishii Dec 12, 2015 · Oduu dhuma wal fakkaatuun mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo ka naannoo kanaa irratti ejjennoo inni qabu jechuu dhaan ibsa kennameen mootummaan gocha humnootii sirna dimokraasii diiguuf godhan kana dhaabsisuuf ol aantummaa seeraa mirkaneessuuf itti gaafatama heerri itti kenne bu’uura godhachuu dhaan kanneen hookkara kana adda durummaan qindeessan irratti tarkaanfii seeraa kan fudhatu ta Akkuma hunduu quba qabdu jennee amanutti, uummatni Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo hammaa keessa seenee jira. Eertiraa fi TPLF yeroo dheeraaf hariiroo mishaa qabaachaa hin turre, qondaaltota TPLF waliin jibba hamaa keessa kan jiran Pirezidaantiin Eertiraa Isaayas Afaworqii ammoo michuu Ministira Muummee Barruun sun xiinxala otoo hin taane abjuu diina biyya kanaa fakkaata. Labsii dhihoo kana baase keessatti Kitaaba Herregaa ala warri kaan akka jijjiiraman gochaa jiru, kana keessaa barreefami kan dura waa’ee mirga sabaa fi sablammii ibsan, seenaa uummataa fi aadaa fi afaan Jan 04, 2014 · Koolleejjii barsiisota Mattuu irraa baratuu 2 baraataa Waakshuumaa jedhamu hojii guyyaa Mooraa yuunivarsiitii Mattuu keessaa hojjetee barnoota galgalaa koolleejjii barsiisota irra barachaa jiru poolisiin mooraa Yuunivarsiitii mattuu keessa jiru tokkoo ulee feernoo sibiila ittin gamoon ijaaramuun akka malee yeroo reebu dirmanna baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu godhaniifiin yeroo amma Jul 31, 2014 · In the first part of this article, published on this website on June 22, 2014 under the title “The Name of the Abominable Crime is Politicide: The Mass Massacre and Imprisonment of ORA Orphans – Wallaga 1992-93,” I described the humanitarian activities of the Oromo Relief Association (ORA) among Oromo refugees in the Sudan in the 1980s, and discussed the repatriation of some 1700 orphans An gama kiyyaan Obbo Genati ati xalayaan bira jirtu jattu sana dubbisee hammam takka akka doofaa taatetti koflaa turre – waan hin jirre jachuu dha. BBC World Service - Fuula Feesbuukii Afaan Oromoo isa sirrii. Hiraar Musxafaarra geessifamaa ture keessa tokko aara wallee isaatirraa qaban garsiisuuf muka afaanitti dhiibuun a’oo isaa cabsuun ni yaadatama. Aug 23, 2009 · Yeroo ammaa kana ammoo TPLF sagantaa hunda jijjiiree Sabaa fi Sab-lammii biyya sana keessaa balleesse Impaayeraa jaaruuf fiigaa jira. ministorootaan. Welcome! Log into your account. Dargaggoonni Oromoo wiirtuu takka jalatti ijaaramanii hogganamaa jiraachuun isaanii garuu dhugaa dha. Ummanni Oromoo bara keessa jirru kanatti anatu-siif-beekaa humnoota siyaasaa alagaas tahee kanneen Oromoo keessaa dhalataniituma dogoggoranii saba dogoggorsuu hawwaniif akka murtee hatattamaa kennuu danda’u fakkeenyonni ragaa tahan baay’ee dha. Jaarmiyaaleen siyaasaa warreen uummanni isaan jaallatuufi gatii gurguddaa saba Oromoof kaffalanis aktivistoota kanaatti amananii aabboo jiran hunda itti kennu uf Jan 01, 2014 · Kana irraa Oromiyaan kan Oromootaa tahuun hafee kan alagootaa taatee jirti jechuun ni danda’ama. yeroo hatattamaa. Amma yeroo har’aa TPLF fi sanyiin isaanii kan dalagachuu danda’an Finfinneefi naannawa biraa keessatti qofaadha. Opireeshiniin waraanaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhan MM Abiy Ahimad. Dubartiin gadaamessi arjoomameefii haadha daa’imaa taate fi amma umriin ishee waggaa 32 ta’e, rakkoo “Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome” qabdi. Mar 16, 2012 · Yeroo ammaa diinni Oromoo, keessaa’u kan wayyaaneen (TPLF) gaggeefamu duula walirraa hin cinneen saba keenya dararaa, qabeenya isaanii saama, akkasumasi ummata keenya lafa abbaa isaa irraa buqqisee gurguruun lammii keenya hiyyummaa kana hin jenne keessa galchaa jiru kanati; Yeroo Oromooni tokko tokko qabsa’a fakkaatani moraa qabsoo keessa May 31, 2020 · Fuuldurri hegeree Oromoo fi Oromiyaa maal ta'uuf deema,adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo maal keessa dabre maal irra jira yeroo amma keessa jirru kanatti maal Yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee karumaa hundaan digamaa waan jirtuuf qalbii namaa rakkoo biraan qabamee umuriin ishee akka dheeratuuf karaa isheefii dandahameen lukkeewwan ishee waliin yaalii adda addaa gochaa jirti. Akka fakkeenya guddaa tokkootti waan jalqaba bara 2012 keessa tahe yaadachiisuun ni danda’ama. Haala kanaan barattooti Oromoo naatoo fi jalala kan qabaniif Dec 31, 2016 · Walakkeessoo bardhibbee 20ffaa keessa biyti Igilizii siyaasaafi waraanaan moo'amtee yeroo kufuuf daddaaqaa turtetti dantaa isii addunyaa irratti eegsisuuf kan isii dandeessise BBC dha. Kiristiyaanoonni amanamoon yeroo baay’ee gadda isaanirra ga’e mo’uu kan danda’an akkamitti akka ta’e yeroo dubbatan, “Caqasa Macaafa Qulqulluu ani jaalladhu sittan hima” jedhu. Oct 05, 2016 · Wayyaanee/TPLF labsii. Dhugaa dha, wanti dagatamuu hin qabne uummata keenya kan naannoo Somaaleerraa buqifamaniif gargaarsi guddaan godhamee jira. your password Jun 27, 2019 · Ethiopia- ዛሬም ዝምታው ተሰበረ የጃዋር ሚስጥራዊው ስብሰባ አደስ ጉድ እና የጎንደር መርዝዝ ሚስጥርን አፈረጡት - Duration: 12:03 “ Tarkaanfiin mootummaan ‘TPLF’ irratti fudhachaa jiru sirruma” – Bilisummaa Birhaanuu, hogganaa ittaanaa Adda Bilisummaa Oromoo Gamtoomee November 7, 2020 5 BBC News Afaan Oromoo. Follow us on our Facebook Page h Global Oromo Advocacy Group Waamicha Hiriira Nagaa Deeggarsa Mootummaa Ce'umsaa Biyyoolessa Oromiyaa Ijaaruuf Taasifamu. Bitootessa 08, 2018 Imalli Hoogganaa Ol-aanaa Yunaaytid Isteets Gara Itoophiyaa Godhan Yeroo Biyyattin Jeequmsa Siyaasaa Kessa Jirtutti Lollii amma TPLF waliin gaggeessuuf karoorfatanis qaamuma ajandaa siyaasaa jijjiirsisuuf dhama’an keessaa isa tokkoo dha. 23-2012 dhimmoota haala yeroo waligala biyyi ethiopia keessa jirtu Turtii addaa gochoota mootummaan bilxiginaa ummata Oromo Jechi Afaan Oromoo yeroo mara dubartoota waamuuf oolu ‘Aadde’ jedhu hiika kanarraa adda ta’e qaba jedhu Yunivarsitii Finfinnetti barsiisaa Afaan Oromoofi Og-Barruu kan ta’an Obbo Qulqulluu Ijoo. Jul 25, 2018 · Yeroon kun yeroo ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiran iyyuu gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti hawwatama jiran, Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hunduu tokkummaa leellisaniifi wal hawwaataa jiran , yeroo Oromiyaan faaruu bilisummaa dhageesisaa jirtu, yeroo Ummatni oromoo faajjiin qabsoo Bilisummaa Oromoo alaabaa ABO dhaabbacha jiru Daandiiwwan konkolaataa yeroo humni waraana wayyaanee uummata keessa faca’etti cufamuudhaan humni addaa uummata keessa utuu faca’ee hiraarsuu har’as FXG itti fufee ooleera. Laalaa ibidda gabrummaa kana gubannee argaa jirra waan taheef maaltu akka nu baasus nutu beeka. Mata-dure adda adda keessatti fayyada. Hafuura ni baafanna, ni nyaanna, akkasumas ni dhugna; kanaafuu, jiraachaa kan jirru ta’uunsaa homaa hin shakkisiisu. 3. ONN LIVE:- ODUU AMMA Magaalaa Naqqamtee irraa QEERROON Magaallaa naqqamtee Ummata keenya Anaa Saasigaa Irraa Ummata Gumuziin mannisaa gubatee fi buqqa’e fala argachuu qaba jechuun hiriira bahaanii motuummaa gafatanii, Fulbaana 30 2018 Sep 28, 2019 · ”TPLF haala kanaan yoo ADWUIn diigame itti hin gaafatamu jechuudha. Dhibeen kunis dubartoota 4,500 keessaa takkarratti kan Dec 31, 2017 · Barattoonni Oromoo yuunivarsitii yeroo nuti adeemsa heera fi seerri eyyamuun baanee ajjeechaa hammaataa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru morminu waraanni nurratti bobbaafamee mooraa keessa akka hin jiraanne nu gochaa waan jiruuf tokkummaan mooraa yuunivarsitichaa gad lakkisnee bahuuf dirqamnerra. Hariiroon kun diinummaa irraa adeemsaan gara firummaatti ce’ee yeroo amma haala ifa hin ta’in keessa jira. Haala magaalaan Maqalee keessa jirtu namni qaamaan keessa deemee ilaaluun suuraan akkasiin agarsiiseera. (Madda Oduu ABO, MOA, Guraandhala 07, 2009) Sirni wayyaanee yeroo ammaa kana caasaafi humna qabu maraan sabboontota Oromoo lafa irraa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjachaa akka jiru ibsame. Daawud Ibsaa baroota 21 oliif hayyu durummaa irra ture keessa gaaga’amaa fi diigumsa dhaaba kana irraan geessisetti dabalee yeroo ammaas Adda Bilisummaa Oromoo keessatti seeraa fi naamusa dhaabaa ala olola oofuun shororkaa fi diigumsa dhalchee yeroo 4ffaaf dhaabicha foxxoqsuutti jira. BREAKING ODUU AMAA LIIYU POLICE OROMIA. Kanaaf manatti hafe. Yeroo tokko tokko gosti kun, tajaajila baqaqsanii hodhuutiin malee haala biraan hin tarsa’u. Naannawa biraa yeroo jennu tigraayiin dabalatee jechuudha. The plan comes in two forms based on the kind of thrust TPLF wants to make into grabbing Oromia’s rural and urban lands: (a) the plan that allows to make inroads into Oromia in all directions by 140 kilometers from the centre of Addis is set to expire in 25 years; (b) the plan that will be used to make inroads into Oromia by 30-40 kilometers in all directions from the centre of Addis is Nov 10, 2015 · 3, Bara 2013 keessa maqaa hidha abbayyaa jedhuun nyaati barataa,bajatii yuunibarsiitichaa citee barataan ji’a tokko hanqisee barnoota addaan kutee gara maatiitti yeroo galu kunis bajatatu nu hanqate jedhanii yeroo ta’u, wayita baasiif galiin waggichaa hojjetamu kaasanaa mootummaatti miliyoona dhibba tokkoof soddomii afur deebisuun Yeroo garuu, gareen jila naannoo Tigiraay dhufan, gaazexeessitoonni DhRTO, mooraa imaltoonni garee jila naannoo Tigiraayii itti boqatan seenanii warabanii oduu hojjachuuf yaalanitti, seensefamuu dhoowwaman. Isinis gaddaa jirtu taanaan, caqasawwan kana keessaa tokko tokko isin gargaaruu danda’u. Bara 1992 labsa. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. ” ”Battala jalqabaa mana kitaabaa deemeen kompiyuutara fayyadamee mosaajii basaasaa inni narratti fayyadame adda baasuu eegale. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Dhugaan jiru garuu Abbootiin Gadaa kun waan hawaasa keessatti ija isaanitiin arganiifi gurra isaanitin ummatarraa dhagayan kaasaa turan. Damee Oduu 2. 2 Yeroo har’aatti hiriyoonni gaa’elaa gaariin Kiristiyaanota ta’aniifi kanaan dura hariiroo cimaa utuu hin qabaatin wal danda’anii jiraachaa turan jiru. Sabboontoti Oromoos roorroo wayyaaneef otuu hinjilbeeffanne qabsoo diddaa isaanii akka finiinsan dhaamamee jira. Eenyumtuu kan jaalate filachuuf mirga qaba. Kanaaf sochiin qabsoo Oromoo yeroo kamuu caala, diina Oromiyaa shororkaa fi abdii kutannaa keessa galchee jira. Kan sadaffaa, kan reefu itti seenne waan ta’eef wal mormiin ni jira. Akuma beekamu yeroo darbe sadarkaa itti aanaa fi gorsaan mootummaa Itoophiyaa kan ta’an Abbaay Tsaahe dhimma Master Pilaanii dubbiin afaanii baafate ilmaan oromoo kamuu jalaa dhokataa miti,kanumaan kan wal qabate diddaan mooraa barnootaa yuuniversitii oromiyaa keessa jiru mara keessatti dhimma qabeenyaa oromiyaa gubataa fi manca’aa jirus Gumaa Guddaa. ” ”Paartiin siyaasaa kamiyyuu yaada irratti bu’uureffame qaba. Qaalloonni Oromoo bara sirna Gadaa ummata, uumamaafi biyyaaf waaqa kadhatu; galateeffatu, ummata eeybisu, looniifi madhaaniif rooba kadhatu, warra bira dhaqanii waaqa kadhachuuf isaaf muudaniif eebba keennu. '' Yeroo Aartist Usmaayyoon qabame sun yeroo hamtuu turte kan jettu Saartuun keessattuu aartistoota Oromoof yeroo hadhooftuu turte jetti. Namootni hedduuun keessaan ibsa seerichaa akka hin hubatiniifi tarkaanfiilee itti aanan irratti gaaffii nugaafachaa jirtu. Yuunversiitiileen Oromiyaa keessa jiran barattoota keenyaaf haala mijeessuun akka fudhatan waamicha goona. Ethiopia has never had a history of peaceful regime changes. Dhugaa qabatamaa biyyi keessa jirtu qubayyuu hin qabu. Maastar pilaanii sirna bittaa TPlF jala ture beektonnii fi hayyootni Oromoo,akkasumas ummanni Oromoo bal’aan mormuun isaanii sirrii ture. Mar 23, 2020 · Yeroo amma keessa jirru kanatti bilxiginaan ilmaan Oromoo dhibeen faaluuf hojjechaa akka jirtu dhaga'amaa jira. Otoo sammuu oduu kana hunda ittiin funaantu beekumsa ittin funaantee waa meeqa barte. Kanatu ummata dallansiise. Akkuma bekkamutti yeroo amaa oromiyaa gutu keysatti fincillii diddaa gabrummaa gaggefamaati jira. Biyyattiin waggaa darbe guddina dinagdee dhibba irraa harka 6. dubartii umriin ishee 40n keessa jirtu, kan sadi deessee fi rakkoo dhiiguu sammuu keessatiin kan lubbuun ishee darbeeti. Mootummaan federaalaafi naannoon Tigraay muddama ji'oota hedduu booda waraana seenaniiru. your email Sep 30, 2017 · Akka waan isa malee Abbootiin Gadaa waan Oromiyaafi Oromoon keessa jirtu quba hin qabneetti, akka waan isaan oduu qofaan oofamaniitti dhiheessaa ture. ~ Akka Abiyyiitti: ~ TPLF ni ari’ama. GMN: Haala yeroo amaa ummataa Oromoo fi Oromiyaa irratti ilalichisaa marii Obbo Abdeta Homa waliin taasifinaa . “Yeroo kam iyyuu caalaa murtoo gaariin godhe” jedheera. akkasuma seenaa kaleessaan jiraachuu hin dandeenyu. Waasihun Takileetiin . Paartileen kunneen rakkoolee jiran irra dibnee dabarree caalisnee tokko taana jechuun waan hin yaadamneedha. Kan biraa akka lammiiwwan biro dhaaba kana keessaa itti qulqulleesan irratti obbo odaan marihatuun isaa dhugaa yeroo dheeraaf adunyaan hundi haasawaa ture jatte. Murna hamaa amma Oromiyaa jeeqaa jiruun “ABO” jechuun sirrii miti. Basaasaa Wayyaanee afaan keenya beekaa, nu faana dubbata. Forgot your password? Sign up. Maarree kuni mirga. The National Youth Movement for Freedom and Democracy Yunivarsiitiileen Amboofi Wallaggaa haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru irraa kan ka’e barattootni isaanii silaa barana eebbifaman akka maatii isaanii bira yokaan bakkuma amma jiran turan waamicha dabarsan. Yeroon kun yeroo itti qawwee malee sirna kana of irraa kaasuun gonkumaa hin yaadamne keessa jiraachuu keenya beekna. Kanaaf mirgi lammumaas ta’ee, mirgi waloo kabajamaa dha jedha. Bara kana keessa afaan oromoo xaaliyaaniin tamsaasa raadiyoo keessatti dabalamuu fi mana barnootaa keessattiis akka baratamu taasisuun baayyee isa gammachiisullee, mootummaa biriitishiin Nama Wal Salaa Jiru 4 Nov 2020 Haala magaalaan Maqalee keessa jirtu namni qaamaan keessa deemee Manni Maree Ministeerotaa Naannoo Tigiraayi irratti labsii yeroo  18 Dec 2019 'Albaaniyaan' yeroo dheeraaf TPLF dura dhaabbachuun mormaa turuun ishee Obbo Mokkonnon Abrhaa [oduu kana keessatti maqaan isaa jijjiirameera] qote bulaahd. Oct 29, 2017 · Siyyaasni Oromoo akka summaa’uuf gocha godhamaa jiru keessaa kun tokko. Soba mootummaan oofu argeen aaree si barresse. Darajjee Goonfaa? -rippoortara Afaan Oromoo Guyyoota itti aanan keessatti tarkaanfiin seera kabachiisu inni xumuraa humna hidhatee Tigraay keessa jiru irratti ni fudhatama jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad. 100 ol keessa jiraatu keessatti Walitti bu’iinsi yoo uumameefi taasgabbiin dhabamuun yoo itti fufe KISAARAAN biyya irra akka gahu dhaabbata Fessbuutiif yoo ibse; FEESBUUKII waliin Haasaa jibbiinsaa too’achuurratti xiyyeeffannoo kennee waliin hojjachuun ni danda’ama yaada jedhu kaasu. May 02, 2020 · Deebii amansiisaa fi quubsaa bilxiginaan dhimma filannoo fi labsii baaftee turte irratti dr. Akka Ministirri Muummee Ittaanaan Obbo Dammaqaa Makonnin jedhanittis walitti makamichi wayita biyyattiin ilaalcha siyaasaa finxaalessummaatiin bokoktee jirtu kanatti raawwatamuunsaa faayidaa hedduu qaba. Mootummaan TPLF mana hidhaa gubuu akka meeshaa waraanaa itti dhima bahaa jira. Oduu Naqqamtee:Ajjeessan ammayyu achumatti dhorkaa jiru!! Oduu Naqqamtee OMN: (Onk 2020) Guyyaa Kaleessaa Onkoloolessa 23 magaalaa Naqamtee ganda 05 keessatti, waraanni Mootummaa Qeerroowwan shan (5)… Bara 1880ta keessa yeroo warri Habashaa biyya Oromoo fi uummatoota gama kibbaa weeraraa turan lakkoobsi loltoota isaanii meeshaa hidhatanii qofti kuma dhibba ja’aa(600,000)tti tilmaamaa ture. Fakkaattota isaa ilmaan oromoodhaa yeroo diinaan falman suuraaleedhaan miidiyaa hawaasaafi miidiyaalee garagaraa irratti arguu turre hundaa namni suuraa kaasu sun gootummaa isaaniifi waan hojjatame nutti garsiise malee gootummaa hin kennineef. Har'aa immoo Muudamni #Hangaasaaf Kenname TPLF fi Jala Deemtoota tplf keessaa Jinnoota Yaasaati jira. Muummicha Ministeraa. keessa dabarte bifa dimshaasha ta’een agarsiisuu yaaleen jira. oduu yeroo amaa tplf keessa jirtu

8j7yv, pm, ojko, jij, sste,